روابط عمومی و امور بین‌الملل

واحد روابط عمومی شرکت تحقیق و تولید وسایل الکترونیک تکتا در راستای حفظ جایگاه خود در بازار داخلی و خارجی و توسعه فعالیت‌های تولیدی و تحقیقاتی هم‌سو با فناوری‌های جهانی آماده همکاری با دیگر شرکت‎‌های دانش‌بنیان است.
برای اشاعه دانش به‌دست‌آمده در حوزه تولید وسایل الکترونیک واحد روابط عمومی شرکت تکتا آماده برگزاری کلاس‌ها و ورک‌شاپ آموزشی است. شرکت تکتا در پایان این دوره‌های آموزشی به دانش‌پژوهان خود گواهی‌نامه پایان‌دوره ارائه می‌کند.
همکاری با شرکت‌های مطرح خارجی در حوزه مخابرات و الکتونیک یکی از افتخارات شرکت تکتا در طول چهاردهه فعالیت مستمر است. در راستای گسترش این همکاری‌ها واحد روابط بین‌الملل برنامه‌های نوینی به کار گرفته تا همگام با پیشرفت دانش روز جهان بازارهای خارجی را نیز از آن خود کند.