توانمندی های شرکت تکتا در زمینه تجهیزات الکترونیکی

 

تامین، نصب و راه‌اندازي تجهیزات ويدئو و صداي استوديويی پخش
تامین، نصب و راه‌اندازي system away Fly (فلای اِوِی سیستم)
تامین، نصب و راه‌اندازي سكوي فیلمبرداري هوايی Cam Gyro
تامین انواع میكروفن و ضبط پرتابل صدا Handheld و…
تامین، نصب و راه‌اندازي تجهیزات رايانه‌اي حرفه‌اي و سرور و شبكه‌هاي رايانه‌اي
تامین، نصب و راه‌اندازي شبكه نرم‌افزاري اتوماسیون اداري
تامین،نصب و راه‌اندازي مجموعه اتوماسیون راديويی ۲۶مرکز استانی سازمان صداوسیما
تامین، نصب و راه‌اندازي مجموعه اتوماسیون صدا و تصوير با ساختارSAN
تامین نرم‌افزار طراحی پالن پوشش ديجیتال راديو و تلويزيونی
تامین، نصب و راه‌اندازي خودروي سیگنال‌رسان
تامین Network planning software ATDI
تامین تجهیزات و راه‌اندازی شبكه مترو اترنت
تامین قطعات يدکی راديو ديجیتال
انجام عملیات طراحی و تامین تجهیزات و اجراي خدمات مراکز LTX –TX شهرستان‌هاي استان تهران
انجام عملیات طراحی، تامین تجهیزات و اجراي خدمات پروژه خريد پیوست کنترلی تجهیزات Access۱۳۸۹
تامین راديو ديجیتال NEC
تامین تجهیزات شبكه ديتا ساختمان تولید سازمان صداوسیما
تامین و نصب مرکز تلفن ۶۰۰ شماره‌اي سانترال
تامین، نصب و راه‌اندازي تجهیزات صوتی وخبرنگاري و پرتابل
ارايه سرويس ارزش افزوده
تامین HPA Controller