لیست شماره‌های داخلی شرکت تکتا

  مدیریتداخلی 302 - 301دفتر مدیریتCEO@Takta.com
  بازرگانیداخلی 222معاونت بازرگانیCommerce@takta.com
  قراردادهاداخلی 210امور حقوقي و قراردادها - سرپرست امور قراردادهاContract@takta.com
  امور مهندسیداخلی 111امور مهندسی - مدیر مهندسیResearch@takta.com
  آزمایشگاهداخلی 114آزمايشگاه - سرپرست امور آزمایشگاه‌هاLab@takta.com
  امور تولیدداخلی 123رگلاژ - مدیر تولید Production@takta.com
  فناوری اطلاعاتداخلی 310مدیریت راهکارهای فناوری اطلاعات - مدیر انفورماتیکIT@takta.com
  روابط عمومیداخلی 316روابط عمومی و امور بین‌المللPR@takta.com

  لطفا جهت مکاتبات با شرکت تکتا از پست الکترونیکی hr@takta.com استفاده بفرمایید