تجهیزات جانبی و پسیو

 

تجهيزات پسيو شامل انواع جعبه تقسیم و کمباینر

_
تاریخچه محصولات
طراحی و تولید نزديک به2000 عدد آنتن FM به همراه فیكساسیون1385-1392
طراحی و تولید بیش از 2000دستگاه کمباينر در انواع مختلف FMوUHFوVHF1385-1391
طراحی و تولید بیش از3000 عدد انواع جعبه تقسیم FM, UHF, VHF1385-1392
طراحی و تولید بیش از 5000 دستگاه آنتن پانل باند UHF با کنكتور ورودي 7/8 و 7/16 1386-1392
طراحی و تولید بیش از ۱۱۰۰۰ عدد آنتن استقراري1387-1391
تامین، نصب و راه‌‌اندازي لینک مبدل الكتريكی به نوري STM1 و لینک لیزري 1387
تامین، نصب و راه‌اندازي انواع لینک راديويی وتجهیزات ارتباطی STM1 (بالغ بر 70 لینک)1391
محصولات
انواع کمباینر و فیلتر در باند فرکانسی: UHF, VHF, FMمشاهده جزئیات

کمباینر UHF, VHF, FM

اطلاعات کلی :

با ورودی: ۲ الی ۱۰ برنامه ای
مقدار توان : 10W الی 5KW در آرایش‌های مختلف

انواع جعبه تقسیم در نوع باند فرکانسی : UHF, VHF, FMمشاهده جزئیات

جعبه تقسیم UHF, VHF, FM

شامل  :

خروجی: ۲ الی ۱۲ خروجی
مقدار توان : ۱

انواع جعبه تقسیم در نوع باند فرکانسی : UHF, VHF, FMمشاهده جزئیات

جعبه تقسیم UHF, VHF, FM

شامل  :

خروجی: ۲ الی ۱۲ خروجی
مقدار توان : ۱

انواع جعبه تقسیم در نوع باند فرکانسی : UHF, VHF, FMمشاهده جزئیات

جعبه تقسیم UHF, VHF, FM

شامل  :

خروجی: ۲ الی ۱۲ خروجی
مقدار توان : ۱

انواع جعبه تقسیم در نوع باند فرکانسی : UHF, VHF, FMمشاهده جزئیات

جعبه تقسیم UHF, VHF, FM

شامل  :

خروجی: ۲ الی ۱۲ خروجی
مقدار توان : ۱