شرکت تکتا به تازگی طیِ «مناقصه ساخت فرستنده‌های سازمان صدا و سیما» گوی سبقت را از رقبا ربود و در حال طراحی و تولید فرستنده‌های پرقدرت جهت نیل به اهداف این سازمان است.

در راستای پوشش بسته‌های TS4 مراکز استانی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شرکت تکتا بسته به نیاز کاربردی و جغرافیایی هر منطقه طراحی و تولید فرستنده‌های پرقدرت در ساختار (1+1)، (2+1) و (3+1) را در دستور کار قرار داده است.

دیدگاه ها غیر فعال هستند.